For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
De cursus Naar Perfect Nederlands is bedoeld voor mensen die het Staatsexamen al met succes hebben afgerond, maar graag hun Nederlands willen perfectioneren om optimaal te kunnen functioneren in een Nederlandstalige (werk-)omgeving. Deze cursus duurt twaalf weken en bestaat uit één les per week.

Praktische informatie

Doelgroep: Hoogopgeleide anderstaligen
Groepsgrootte: Maximaal 12 deelnemers
Uur per week: 2,5 uur les en zo'n 3 tot 4 uur zelfstudie
Aantal weken: 12 weken

Data

 • 27 september t/m 13 december 2023 
 • 21 februari t/m 22 mei 2024
 • 25 september t/m 11 december 2024

Tijd

Woensdag 18.30 - 21.00

Prijs

€ 810,- (excl. lesboek)

Aan te schaffen: "Nederlands naar perfectie", Emily Palmer en Miranda van 't Wout  Countinho, 1e druk, ISBN 9789046904527, prijs € 42,50.

Aanmelden

 • Doelgroep

  Hoogopgeleide anderstaligen die geslaagd zijn voor alle onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) Programma II, en anderstaligen die beroepsmatig functioneren in een Nederlandstalige omgeving.

 • Lesinhoud

  Inhoud

  In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • actuele teksten lezen;
  • gestuurde spreekoefeningen uitvoeren (tweegesprek, groepsgesprek, overleg en presentatie);
  • zakelijke teksten schrijven;
  • grammatica herhalen en oefenen;
  • individuele woordenschat uitbreiden.

  Daarnaast zal met iedere cursist één keer een individueel gesprek worden gevoerd. In deze cursus is er veel aandacht voor individuele begeleiding.

 • Materiaal

  De cursus maakt gebruik van  “Nederlands naar perfectie” van Emily Palmer en Miranda van ’t Wout, Coutinho, ISBN 9789046904527. De cursist dient dit boek zelf aan te schaffen.

  Daarnaast ontvangt elke deelnemer een grammaticasyllabus met oefenmateriaal.

 • Niveau

  Het niveau van deze cursus is Staatsexamen NT2, programma II en hoger (CEFR* niveau: B2+).

 • Algemene voorwaarden

  Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt geplaatst op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.

  Bij onvoldoende belangstelling behoudt het INTT zich het recht voor de cursus niet te laten doorgaan. Vanzelfsprekend wordt in dat geval reeds betaalde cursusgeld volledig gerestitueerd.

  Restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk indien een schriftelijk (d.w.z. per post of per e-mail) verzoek daartoe uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus is ontvangen door het INTT. Van elke restitutie zal tien procent administratiekosten worden afgetrokken.

Taalwinkel

Taalwinkel.nl is de online taaladviesdienst van de UvA en HvA. U vindt er bijvoorbeeld informatie over het houden van presentaties, het schrijven van werkstukken en scripties en alle spellingsregels worden helder uitgelegd.

Moet u een verslag schrijven, maar u weet niet goed hoe u moet beginnen? Of wilt u weten hoe u meer structuur in uw teksten krijgt? Wilt u uw presentatietechnieken verbeteren? Of twijfelt u altijd over uw d’s en t’s? Aan de hand van toetsjes, uitleg, filmpjes en voorbeelden kunt u op Taalwinkel.nl uw taalvaardigheid verbeteren en verder ontwikkelen.

Kijk op www.taalwinkel.nl