For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Beter schrijven NT2 voor studenten van de UvA

De cursus Beter schrijven NT2 voor UvA-studenten, is bedoeld voor studenten van de UvA met een andere moedertaal dan het Nederlands. Het doel van de cursus is het verbeteren van de schrijfvaardigheid in een academische context.

Is Nederlands uw moedertaal? Dan kunt u zich inschrijven voor Beter Schrijven.

Praktische informatie

Doelgroep: UvA-studenten in een Nederlandstalig programma met een buitenlandse vooropleiding en/of moedertaal.
Groepsgrootte: Maximaal 16 deelnemers
Uur per week: 6 x 2 college-uren (één keer per week)
Studiebelasting: 30 uur
Aantal weken:  6 weken

Data & tijd

 • 9 november  - 14 december 2021
 • februari  - maart 2022
 • Op dinsdagen van 18:30 - 20:30 uur

Prijs

€ 50,- borg.

Aanmelden

 • Doelen

  In deze cursus leert u betere teksten schrijven door:

  • aandacht te besteden aan grammaticale regels en spellingsregels die voor gevorderde tweedetaalleerders vaak problematisch zijn;
  • aandacht te besteden aan goed en gevarieerd woordgebruik;aandacht te besteden aan een logische opbouw en samenhang. 

   

 • Inhoud

  In zes bijeenkomsten van twee college-uren komen onder
  andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • complexe zinconstructies en conjuncties;
  • werkwoorden: vorm en tijden;
  • gebruik van 'er' en positie van 'er' in de zin;
  • scheidbare werkwoorden en reflexieve werkwoorden;
  • gebruik van het passief;
  • spelling (klinkers en werkwoorden).

  U kunt gedurende de cursus werken aan een eigen tekst die u in het kader van uw studie moet schrijven.

 • Materiaal

  Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een reader, deze wordt tijdens de eerste les uitgedeeld.

 • Borg

  Na afloop van de cursus krijgt u de borg op uw rekening gestort, mits u aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

  • u bent bij alle bijeenkomsten aanwezig geweest;
  • u heeft aan alle (huiswerk)opdrachten voldaan;
  • Alleen bij aantoonbare overmacht wordt een uitzondering gemaakt.
 • Algemene voorwaarden

  Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt geplaatst op volgorde van binnenkomst van het aanmeldformulier.

  Bij onvoldoende belangstelling behoudt het INTT zich hetrecht voor de cursus niet te laten doorgaan. Vanzelfsprekend wordt in dat geval reeds betaalde borg
  volledig gerestitueerd. 

  Indien u zich afmeldt voor de cursus is restitutie alleen mogelijk indien een schriftelijk (d.w.z. per post of per e-mail) verzoekl daartoe uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus is ontvangen door het INTT. Van elke restitutie zal tien procent administratiekosten worden afgetrokken.