For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Personal Data

Algemene Voorwaarden

Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt geplaatst op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Bij onvoldoende belangstelling behoudt het INTT zich het recht de cursus niet te laten doorgaan. Vanzelfsprekend wordt in dat geval het reeds betaalde cursusgeld volledig gerestitueerd. Restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk indien een schriftelijk (d.w.z. per post of per e-mail) verzoek daartoe uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus is ontvangen door het INTT. Van elke restitutie zal tien procent administratiekosten worden afgetrokken.