For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Per 1 juli is prof. dr. Folkert Kuiken aangesteld als wetenschappelijk directeur van het INTT. Kuiken is als onderzoeker gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal (NT2). Sinds 2005 is hij bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal vanwege de gemeente Amsterdam. Hij is momenteel voorzitter van het Platform NT2 van de Nederlandse Taalunie en penningmeester van Eurosla. Hij is (mede)auteur van verschillende leermiddelen en handboeken over NT2. Kuiken volgt in deze functie Alice van Kalsbeek op, die juni 2013 met pensioen ging.