For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Studiedagen voor docenten in het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 organiseert het INTT vier studiedagen voor docenten in het voortgezet onderwijs: drie voor docenten van zaakvakken en een voor taaldocenten en docenten Nederlands.

Taalondersteunende examentraining

  • vrijdag 17 november 2017
  • voor docenten bèta- en zaakvakken.

De Centrale Examens worden taliger. Leerlingen die de stof goed beheersen scoren hierdoor soms toch laag. U leert deze examenkandidaten trainen op taal.

Werken aan woorden

  • vrijdag 9 febrauri 2018
  • voor docenten bèta- en zaakvakken

Wat moet een leerling van een woord weten om het woord te 'kennen' en hoe kan dit het beste worden aangepakt? Hoe kiest een docent de woorden waar hij aandacht aan wil besteden?

Feedback op schrijfproducten

  • vrijdag 16 maart 2018
  • voor docenten bèta- en zaakvakken

Voor het geven van feedback op teksten zijn allerlei methoden voorhanden, zoals inleverprotocollen, peerfeedback, codesystemen en reviseren. Wat vindt een docent zelf belangrijk bij het beoordelen van teksten? Hoe kun je op school op een eenduideige manier feedback geven en hoe organiseer je dit?

Pedagogische grammatica

  • vrijdag 13 april 2018
  • voor taaldocenten en docenten Nederlands

De speelruimte voor grammaticaonderwijs zit vooral in de wisselwerking tussen expliceite kennis (bewust geleerde regels) en impliciete kennis (onbewust verworven). Hoe kan het onderwijs hierop inspelen?

Meer informatie en aanmelden